Monday, 23 November 2015

Last Sunday after Pentecost A.D. 2015

On 22 November 2015, Mass was celebrated for the Last Sunday after Pentecost at the Parish of the Most Holy Redeemer in the Diocese of Cubao. After the Mass, the Traditional community joined the procession in honour of Christ the King. (Christ the King is on 22 November in the OF calendar; whereas, it is 25 October in the EF calendar) organised by the parish. Assisting at the Mass and at the Procession were members of Societas Ecclesia Dei Sancti Ioseph – Una Voce Philippines.


The Blessed Sacrament, Who is Our Lord Christ the King, was carried on a wide open canopied float through the streets within the territory of the parish.


Sunday, 22 November 2015

Almanaque católico 2016

PASIUNA
Benedictus Deus nomenque sanctum eius ! Bulahan ang Dios ug ang Iyang balaang Ngalan!

Sa kanhiay pa, ang almanaque católico mao ang talamdan sa mga matinumanong cristianos niining bulahan tang kapupud-an sa Pilipinas, tungod kay ang maong almanaque mao man ang hinubad ug giyanong mugna sa directorio kun ordo del divino oficio nga ginapatik kaniadto sa mga kadagkuan sa atong mga diócesis.
Almanaque católico 2016
Dili ikalimod nga labihang daku kaayo ang kapuslanan niining almanaque. Gikapuslan kini sa mga mananagat kay anaa sa almanaque ang mga adlaw kun kanus-a mosubang ang bulan. Gikapuslan kini sa mga mag-uuma kay anaa sa almanaque ang kalihokan sa panahon. Gikapuslan kini sa mga nagtamod sa mga balaang balaod ug sa maayong pamatasan sa Santa Iglesia kay nahilatid man sa almanaque ang mga tulumanon nga angay subayon sa hingkod nga cristiano. Gikapuslan kini sa mga banay kay anaa man sa almanaque ang santoral kun calendario sa mga santos nga sarang himoong sangay kun onomástico sa mga puyang bunyaganan. Hilabi pang gikapuslan kini sa mga cristianos nga, tungod sa mga kakulian ug kahimtang nila sa kinabuhi dili makasimba matag domingo, kay gikalangkoban man kini sa mga sinulat ug mga balatokan nga isip catecismo makaugmad ug makapaugat sa sinayran nga pagtoo, ug dili sa mga tootoo kun mga bakak nga tinohoan nga gipalakat sa mga ulipon ni Satanás. 

Tinuod nga wala mahanaw sa kapulihay ang almanaque human sa mga maidlot nga panghitabo sulod sa Santa Iglesia human sa Segundo Concilio Vaticano, apan kini wala na pagagamita sumala sa ginamitan niini kaniadto. Pait pamalandongon nga gipasagdan nato nga maugdaw sa kalayo sa pagbag-o ang mga lumulungtad nato nga mga hinagiban sa pagbansay sa pagtoo—tin-aw nga dili lamang kining maong almanaqueha kun dili lakip ang uban pang dili na magsigo dinhi kun hisgotan pa nato—nga sinunod pa nato isip kabilin sa atong mga lintunganay sa pagtoo.

Pila ka tuig nga daw langyaw sa kamingawan ang karaang misa sa Santa Iglesia sa kaugalingon niining panimalay, gikutikuti ug gilisodlisod pagmaayo sa mga tawo nga angay unta maoy mopanalipod niini. Apan kaniadtong adlaw sa 7 de julio sa tuig 2007, nagpakanaog ang atong Papa Benito XVI, nga karon emérito na, ug usa ka carta apostólica nga nagmatuod ug nagbutyag nga ang karaang misa kun ang misa sa kanunay wala wagtanga.

Busa, alang sa luksong tuig 2016, naghikay kita niining almanaque aron sa pagpatik niini alang sa paggamit sa mga igsoon tang cristianos. Nunot kita sa katuyoan sa mga kanhi tighikay sa mga almanaque nga gikapuslan sa atong mga katigulangan, nga mao ang pagsantos sa atong kinabuhi sa matag adlaw natong pagpuyo dinhi sa yuta, aron, tinabangan sa kalulot ug puangod sa Ginoo, human kita mapasaylo sa atong mga kalapasan ug kasal-anan, madangat gayud nato ang langit nga mao ang matuod natong puluy-anan.

Ut in ómnibus laudetur Dominus. Aron sa ngatanan pagadayegon ang Ginoo.

Ang Naghikay
fiesta de San Benito abad
21 de marzo de 2015
Ut in omnibus laudetur Dominus.

Consecration of the human race to the Sacred Heart of Jesus [UNCUT]

[UPDATE: Tagalog translation added.]

The text of the Consecration of the human race, recited on the last Sunday of October, has undergone revisions at least three times. The first text was prepared by Pope Leo XIII, which, in the encyclical Annum Sacrum, promulgated on 25 May 1899, declaring 1900 a Holy Year, he commanded to be recited on the last day of the Holy Year, to consecrate the human race to the Sacred Heart of Jesus. Through a decree promulgated by the Sacred Congregation of Indulgences, dated 22 August 1906, Saint Pius X decreed that the Leonine formula should be recited in the Exposition of the Blessed Sacrament on the feast of the Sacred Heart.

The Fathers of the First Provincial Council of Manila decreed (no. 452) that this Consecration should be kept in all churches in the archipelago and should be recited not only on the feast of the Sacred Heart, but after every Mass every first Fridays, as well as every time the votive Mass of the Sacred Heart is said.

On 29 May 1924, feast of the Ascension, Pope Pius XI, through the bull of indiction Infinita Dei misericordia, declared 1925 a Holy Year. In a letter dated 17 October 1925, the Sacred Congregation of Rites transmitted the revised text of the Consecration of the human race to the Sacred Heart to all the ordinaries of the world, which was to be recited on 31 December of that Holy Year, as was done in 1900.

Before the closure of that Holy Year, Pope Pius XI established the feast of Our Lord Christ the King with the encyclical Quas primas on 11 December 1925, fixing it on the last Sunday of October each year that it may closely precede the feast of All Saints. In it, he describes how the Kingship of the Lord was honoured in former ages, when the feast was not yet celebrated. He mentions the enthronement of the Sacred Heart in the home as an example, which gave way to the consecration of entire cities, countries, and kingdoms to the Sacred Heart, culminating with the consecration of the entire human race commanded by Pope Leo XIII. He then commands that this consecration should be renewed each year, according to the mind of Saint Pius X, but with the text of 17 October 1925.

There was a little confusion because Saint Pius X also required the recitation of litany of the Sacred Heart after the consecration, and Pope Pius XI only mentioned the consecration. In a rescript dated 28 April 1926, the Sacred Congregation of Rites resolved the issue, declaring that on both feasts the Pian text should be used, and during each occasion should be followed by the litanies.

The Fathers of the First Plenary Council of the Philippines decreed (no. 560) that such should be observed on the feast of Our Lord Christ the King.

On 18 July 1959, through a decree from the Sacred Apostolic Penitentiary, Saint John XXIII abrogated the Pian text and promulgated his own text, curiously renaming it as the Act of dedication of the human race to Christ the King. For some reasons, some books attribute this to Pope Leo XIII, when the language is markedly different.

The Leonine text laid the foundation of the later Pian addition, obliquely referring to “all those who are enveloped in the olden heathen superstition.” The full Leonine text is below:


Whereas the Joannine text excised the two penultimate paragraphs that mentioned idolaters or Muslims, and alluded to the Jews, which were originally in the Pian text. The Joannine text—we probably cannot call it “full”—is below:


The complete text, the Pian text, of the Consecration, from 17 October 1925 to 17 July 1959, refers clearly to idolaters or Muslims, and alludes to the formerly chosen people of Israel. Below is the complete text:


The official English translation, which came with the decree of 17 October 1925, is below:


We are as of now unable to find the official Tagalog translation. Below is the Tagalog translation of the text.


However, we We also have the official Cebuano translation, published with the license of the then apostolic governor of Cebu, dated 6 July 1927, used afterwards in the archdiocese and her suffragan sees. The full text is below:


The Pian text, which was published in both Latin and Italian, was translated into French, English, German, Spanish, Portuguese, and Polish. See the rest of this entry for the translations.

Tuesday, 3 November 2015

All Souls A.D. 2015

On 2 November 2015, commemoration of All Faithful Departed, Mass was celebrated at the Parish of the Most Holy Redeemer in the Diocese of Cubao. Assisting were members of the Societas Ecclesia Dei Sancti Ioseph – Una Voce Philippines.


At the Epistle and at the Gospel; at the Canon and during the distribution of Holy Communion.

After Mass, the general procession in honour of all faithful departed was made in order to pray for all the Holy Souls of Purgatory, according to the rites of the Philippines.

Monday, 2 November 2015

All Saints A.D. 2015

On 1 November 2015, Twenty-third Sunday after Pentecost, feast of All Saints, Mass was celebrated at the Parish of the Most Holy Redeemer in the Diocese of Cubao. Assisting were members of the Societas Ecclesia Dei Sancti Ioseph – Una Voce Philippines.


At the prayers at the foot of the altar; at the Gospel; at the Credo; and at the distribution of Holy Communion.

Ut in omnibus laudetur Dominus.